2014-06-25 10:45:03

Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego


Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego więcej...

2014-06-11 09:32:13

ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R.


ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R. więcej...

2014-06-05 10:24:16

Nabór wniosków na organizację staży dla bezrobotnych finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na organizację staży dla bezrobotnych finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" więcej...

2014-05-22 14:46:53

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne więcej...

2014-05-22 14:42:18

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - Prace interwencyjne więcej...

2014-05-22 14:33:24

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - refundacje dla pracodawcy, działalność gospodarcza, szkolenia indywidualne


1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej; 2. Refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej; 3. Szkolenia indywidualne więcej...

2014-05-19 08:53:17

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" więcej...

2014-03-20 13:41:00

Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o możliwości składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:53:50

Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji


Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...